Magyar Természetjáró Szövetség weboldalai       »       MTSZ       Természetjáró       Turista magazin       TuristaShop       Kéktúra       Galyacentrum       Galyakilátó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A TERMÉSZETJÁRÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA ÉS
A TERMÉSZETJÁRÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA-PROGRAM KERETÉBEN
TÖRTÉNŐ IGÉNYBE VÉTELÉRE VONATKOZÓAN

 

Érvényes: 2019. április 1. naptól visszavonásig.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) részletesen szabályozzák a Magyar Természetjáró Szövetség a továbbiakban: Kibocsátó) és a jelen ÁSZF szerinti Igénylő, illetve Természetjáró Kedvezménykártya birtokosa között a Természetjáró Kedvezménykártya igénylésére, illetve Kibocsátó általi rendelkezésre bocsátására irányulóan létrejött szerződés létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a szerződés Feleinek a szerződéses jogviszony keretében fennálló jogait, kötelezettségeit, illetőleg felelősségét, azaz a szerződéses jogviszony tartalmát.

 

A Kibocsátó neve: Magyar Természetjáró Szövetség

A Kibocsátó székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.

A Kibocsátó nyilvántartási száma: 01-02-0000049

A Kibocsátó adószáma: 19001511-2-42

A nyilvántartásba vevő hatóság (törvényszék) neve: Fővárosi Törvényszék

Telefonszám: +36-1-311-2467

E-mail cím: info@termeszetjaro.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám(ok): NAIH-103005/2016, NAIH-104467/2016, NAIH-10419/2016.

 

A Kibocsátó Ügyfélszolgálatának adatai:

Ügyfélszolgálat neve: Magyar Természetjáró Szövetség

Ügyfélszolgálat címe: 1075 Budapest, Károly körút 11. 7. em.

Ügyfélszolgálat ideje: H: 09.00–17.00, K–Cs: 09.00–16.00, P: 09.00–15.00 óra között

Telefonszám: +36-1-311-2467

E-mail cím: info@termeszetjaro.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Természetjáró Szövetség

Tárhelyszolgáltató nyilvántartási száma: 01-02-0000049

Tárhelyszolgáltató székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.

Telefonszám: +36-1-311-2467

E-mail cím: info@termeszetjaro.hu

 

Jelen ÁSZF rendelkezései 2019. 04. 01. napján léptek hatályba. A Kibocsátó bármikor jogosult a jelen ÁSZF jogszabályi keretek közötti módosítására. A Kibocsátó az aktuális módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja az Igénylőket és / vagy a Kártyabirtokosokat. A módosítást követően a Kártyaigényléssel kerül elfogadásra a módosított ÁSZF.

 

A Kártyaigényléshez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat a Kibocsátó csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben kezeli és használja fel. Az Adatkezelési Szabályzat a következő linken érhető el:

www.termeszetjarokartya.hu/adatkezeles.html

 

1. Fogalom meghatározások

1.1. KIBOCSÁTÓ: a Magyar Természetjáró Szövetség (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.), mint a Természetjáró Kedvezménykártya tekintetében annak kibocsátója.

1.2. FELEK: a Kibocsátó és a Természetjáró Kedvezménykártya igénylő, illetve ennek folytán annak birtokosa együttesen.

1.3. TERMÉSZETJÁRÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA-PROGRAM: egy sajátos, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerinti kedvezményeknek a Természetjáró Kedvezménykártya használata útján történő igénybevételét magába foglaló rendszer, továbbá a Kedvezményadó Partnerek tekintetében a kedvezmények igénybevételével összefüggő információk megismerését, a Kedvezményadó Partnerek és a Kibocsátó együttműködését elősegítő hálózat (továbbiakban: Program).

1.4. KÁRTYA: Természetjáró Kedvezménykártya felirattal és a Magyar Természetjáró Szövetség, mint Kibocsátó logójával, valamint vonalkóddal ellátott, névre szóló, a Kibocsátója által kedvezmények igénybevétele céljából kibocsátott plasztik Kártya (továbbiakban: Kártya).

1.5. IGÉNYLŐ: az a nagykorú természetes személy, aki a Természetjáró Kedvezménykártya kiállítására és átvételére vonatkozó igényét - saját személye, avagy a Kártya felhasználására jogosult egyéb természetes személy megjelölésével - a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bejelenti.

1.6. A TERMÉSZETJÁRÓ KEDVEZMÉNYKÁRTYA HIVATALOS HONLAPJA: www.termeszetjarokartya.hu (továbbiakban: hivatalos honlap).

1.7. ONLINE IGÉNYLŐFELÜLET: a www.termeszetjarokartya.hu domain névről elérhető weboldalon keresztül a www.turistashop.hu weboldal, mely az érdeklődők pontos tájékoztatását, a Kártya online megrendelését és megvásárlását teszi lehetővé, illetve tartalmazza az igényléséhez, kiállításához és az átvételéhez szükséges, az Igénylő által kitöltendő adatlapot.

1.8. IGÉNYLŐLAP: a személyes igénylés során az Igénylő által kitöltendő adatlap.

1.9. REGISZTRÁCIÓ: az a folyamat, melynek során az Igénylő az Online Igénylőfelületen keresztül önkéntesen megadja e-mail címét illetve a regisztrációhoz szükséges egyéb személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó, értesítési telefonszám), majd a megadott e-mail címre küldött levélben található linkre kattintva visszaigazolja regisztrációját, melynek révén bekerül a Kibocsátó adatbázisába.

1.10. KÁRTYAIGÉNYLÉS: Az Igénylő személyes adatainak megadásával (név, születési név, anyja neve, születési dátum és hely, lakcím, telefonszám, e-mail cím,), a felhasználási feltételek elfogadásával és a Kártyadíj megfizetésével saját névre szóló vagy az általa megjelölt egyéb természetes személy nevére szóló Kártyát igényel.

1.11. KÁRTYABIRTOKOS: a Kártyával jogszerűen rendelkező személy.

1.12. KEDVEZMÉNYADÓ PARTNER: a Kibocsátóval az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat Partneri Szabályzatában foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban álló és a Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.

1.13. ELFOGADÓHELY: a Kedvezményadó Partner regisztrációja és az Országos Kékkör Szolgáltatóhálózat Partneri Szabályzat elfogadása alapján a Kibocsátó által megjelölt, a Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi-szolgáltató egység, stb.).

1.14. REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: a Kedvezményadó Partner által vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokos részére az Kedvezményadó Partner által áru vásárlása, illetve szolgáltatás nyújtása alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából (annak teljes összegéből) biztosítani kell.

1.15. ALAPÁR: az Elfogadóhely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan forintban meghatározott bruttó ár.

1.16. KÁRTYADÍJ: a Kártya megvásárlásakor az előállításért, illetve a használatért a Kártyabirtokos által évente egyszer fizetendő összeg. Az adott évi Kártya lejárta után új, következő évi Kártya igénylése esetén is évente egyszer fizetendő.

 

2. Információk

2.1. A Kártyával kapcsolatos bővebb információk elérhetők a Kibocsátónak a Kártyával összefüggésben üzemeltetett hivatalos honlapján (www.termeszetjarokartya.hu), továbbá tájékoztatás kérhető a Kibocsátó Ügyfélszolgálatán a 06-1-332-7177 telefonszámon, valamint a kartya@termeszetjaro.hu e-mail címen.

2.2. Kibocsátó a hivatalos honlapon, vagyis a www.termeszetjarokartya.hu oldalon és a Kibocsátó Ügyfélszolgálatán elérhetővé teszi az alábbiakat:

  • a Kártya igényléséhez szükséges formanyomtatványt,
  • a Kártyával kapcsolatos díjtételeket,
  • az ÁSZF-et a Kártyabirtokosok, illetve a Kártyát igényelni szándékozók részére,
  • a Kártyára vonatkozó Adatkezelési Szabályzatot.

2.3. Kibocsátó a www.termeszetjaro.hu oldalon közzéteszi a Kártya által igénybe vehető kedvezmények körét, mértékét és az Elfogadóhelyek listáját.

 

3. A szerződés létrejötte

3.1. A 3.1. A szerződés az Igénylő és a Kibocsátó között a Kártyaigényléssel jön létre akképpen, hogy az Igénylő kitölti az Igénylőlapot és megfizeti a Kártyadíjat.

3.2. Az Igénylő a Kártya igénylését, illetve a Kártyadíj megfizetését követően amint kézhez kapja a kártyát Kártyabirtokosnak minősül, és jogosult a kedvezmények igénybevételére.

3.3. A Kártyabirtokos a szerződés alapján nem szerzi meg a Kártya tulajdonjogát, azonban a szerződés időtartama alatt korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára – épségének megóvása mellett – a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

3.4. Az éves Kártyadíj költségét az Igénylő viseli.  A Kártyadíj összege:

  • Magyar Természetjáró Szövetség tagsággal nem rendelkező igénylők részére bruttó 4.900 Ft/év
  • érvényes Magyar Természetjáró Szövetség tagszervezeti tagsággal rendelkező igénylők részére kedvezményesen bruttó 1.500 Ft/év.

A kedvezményes árú Kártya személyes igénylés útján vagy az online felületen (www.turistashop.hu) az egyesületi vezetőtől kapott kuponkód felhasználásával váltható ki.

3.5. Érvényes Magyar Természetjáró Szövetségi tagszervezeti tagsággal rendelkezésnek minősül, ha az Igénylő a Kártya igénylésének évében vagy azt megelőzően befizette tárgyévi tagdíját adott egyesülethez és a szakosztályvezető számára megigényelte az MTSZ tagszervezeti matricát.

3.6. A Kibocsátó a Kártyára vonatkozó igényt elutasíthatja, ha:

  • a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Igénylő valótlan vagy hamis adatokat, szolgáltatott,
  • az Igénylő jogosulatlanul kísérelte meg az igénylést (4.1.).

3.7. A Kibocsátó jogosult a Kártya igénybe vételére vonatkozó jelen ÁSZF-et, a Kártyadíj mértékét, az Elfogadóhelyek listáját és az általuk nyújtott kedvezmény adatait, egyoldalúan módosítani. A Kibocsátó a módosításokról a hivatalos honlapon keresztül értesíti a Kártyabirtokosokat.

 

4. A Kártya igénylése

4.1.Kártyát minden 18. életévét betöltött természetes személy, illetve a 14. életévét be nem töltött kiskorú, továbbá 14. és 18. életév közötti fiatalkorú személy részére gondviselője jogosult igényelni.

4.2. Az Igénylő Kártyát online a www.turistashop.hu weboldalon keresztül az e-mailben megküldött űrlap hiánytalan kitöltésével, a Kibocsátó felé történő elküldésével és a Kártyadíj egyidejű megfizetésével igényelhet.

4.3. A Kártya személyesen is igényelhető a Kibocsátó Ügyfélszolgálatán (1075 Budapest, Károly körút 11. VII. em., Európa Center irodaház) az Igénylőlap kitöltésével, aláírásával, valamint a Kártya díjának megfizetésével (személyes igénylés esetén csak készpénzes fizetés elfogadott).

4.4. A Kártyadíj megfizetése – az Igénylő választásától függően – az alábbi módokon történhet:

• a www.turistashop.hu weboldalon keresztül, az űrlap kitöltését és elküldését megelőzően interneten történő bankkártyás fizetéssel vagy PayPal rendszeren keresztül,

• személyes igénylés esetén készpénzzel a Kibocsátó Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben.

4.5. Az Igénylők és Kártyabirtokosok adataival kapcsolatos eljárásokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

 

5. A Kártya átvétele

5.1. A Kibocsátó az igénylés megtörténtét/megrendelés visszaigazolását követő legkésőbb 15 munkanapon belül elkészíti, és postai úton továbbítja a Kártyát az Igénylő részére az igénylés során megjelölt kiküldési címre.

5.2. A Kártyabirtokos a Kártyát, annak adatait semmilyen formában nem módosíthatja.

5.3. Az Igénylő a Kártya átvétele alkalmával köteles a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés, hiba, elírás észlelése esetén azt 8 munkanapon belül írásban jelezni a Kibocsátó e-mail címén vagy postacímén.

5.4. Amennyiben a hiba, elírás a Kibocsátó részéről történik és ezt a Kártyabirtokos a 5.3 pontban leírtak szerint jelzi a Kibocsátónak, úgy a javított, kicserélt Kártya előállításának és átadásának költségei a Kibocsátót terhelik.

5.5. A Kártyabirtokos felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése során hibás, hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott. Ebben az esetben a javított, kicserélt Kártya előállításának és átadásának költségei az Igénylőt illetve a Kártyabirtokost terhelik.

 

6. A Kártya használata

6.1. A Kártyabirtokos a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére az Igénylés hibátlan befejezése és a Kártyadíj megfizetése után a Kártya kézhezvételétől válik jogosulttá.

6.2. A Kártyabirtokos a Kártyával a hivatalos honlapon szereplő szolgáltatóknál, az ott megjelölt kedvezmények igénybevételére jogosult.

6.3. A kedvezmények kizárólag a Kártyabirtokos által személyesen, a következők szerint vehetők igénybe:

• a kedvezmények csak egyénileg érvényesíthetők, csoportos kedvezmény nem alkalmazható,

• a kedvezmények más, a Kibocsátó által biztosított kedvezménnyel össze nem vonhatók.

6.4. A Kártyabirtokos a kedvezmény igénybe vételéhez köteles az áru, illetőleg szolgáltatás ellenértékének megfizetését megelőzően a Kártyát az Elfogadóhelyen felmutatni a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása céljából – szemrevételezés és/vagy vonalkódos leolvasás –  átadni az Elfogadóhely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

6.5. Az Elfogadóhely jogosult a Kártyán található vonalkódot az erre szolgáló eszközzel beolvasni, vagy kézzel a forgalmi összesítő táblázatba felvezetni és ennek segítségével a vásárlással kapcsolatos információkat nyilvántartani és továbbítani a Kibocsátó felé.

6.6. Az Elfogadóhely képviselője megtagadhatja a kedvezmény biztosítását és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kibocsátó felé a Kártya bevonására javaslatot tesz, amennyiben

• azt nem az arra jogosult személy kísérli meg használni;

• a Kártyabirtokos az Elfogadóhely vonalkódos termináljának jelzése alapján érvénytelen Kártyával próbál meg kedvezményt igénybe venni.

6.7. A Kártyát a Kibocsátó jogosult bevonni és érvényteleníteni, amely intézkedés ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet, melyet kizárólag írásban, a Kibocsátó e-mail címén tehet meg.

6.8. A Kibocsátó az Elfogadóhelyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Programhoz való csatlakozás pozitív elbírálásától számított legkésőbb 30 napon belül közzéteszi a hivatalos honlapon.

6.9. A Kibocsátó fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadóhelyeket, illetve a kedvezmények mértékeit megváltoztassa. A Kártyabirtokos felelőssége, hogy a használat előtt tájékozódjon az adott elfogadóhelyről és az általa nyújtott kedvezményről a hivatalos honlapon.

6.10. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kártyával a hivatalos honlapon mindenkor közzétett Elfogadóhelyeken, az Elfogadóhely által előre meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult.

6.11. A Kedvezménynek a Kártya által történő igénybe vételén túl az áru, szolgáltatás igénybevétele által létrejött jogviszonyra az arra vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak egyebekben.

6.12. Az Elfogadóhelyeken a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadóhely bejáratánál és / vagy a kasszánál) a Kártya arculati elemeit tartalmazó visibility eszközök (strandzászló, matrica) jelölik a Kártya használatának lehetőségét.

6.13. A Kártyabirtokos jogosult a Kerékpáros műszaki elsősegélycsomagokat használatba venni azon Elfogadóhelyek esetében, melyek rendelkeznek vele. A használat alatt az eszközökben, szerszámokban esett kárért kizárólag a Kártyabirtokos felel. Kivételt képeznek ez alól azon eszközök, melyek igénybevétele a műszaki meghibásodás elhárítása céljából csak állandó jelleggel lehetséges (így különösen pl.: szigetelő szalag, kerék külső, foltozóanyag stb.).

 

7. A Kártya érvényessége

7.1. A Kártya érvényességi ideje a kibocsátás évét követő naptári év január 31. napjáig tart.

7.2. A Kártya megújítása csak új Kártya igénylésével és a Kártyadíj újbóli megfizetésével lehetséges.

7.3. Új Kártya igénylésével az előző évi Kártya és az azon található vonalkód és Kártyaszám érvénytelenítésre kerül, kedvezmény igénybevételére nem használható.

 

8. A Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, és

az adatváltozás bejelentése

8.1. A Kártyabirtokos köteles a Kibocsátó részére írásban bejelenteni a Kibocsátó e-mail címére – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a Kártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott, illetve ha a Kártya igénylésekor bejelentett személyes adatokban változás következett be. A bejelentést a Kártyabirtokos kizárólag saját nevében teheti kivéve, ha 18. életévét nem töltötte be a Kártyabirtokos. Ez esetben gondviselője teheti meg az írásbeli bejelentést.

8.2. A bejelentésnek tartalmazni a kell az érintett Kártya birtokosának teljes nevét, az érintett Kártya számát, telefonszámát, e-mail címét, az érintettség pontos okát, helyét és dátumát.

8.3. A Kibocsátó a bejelentés alapján intézkedik a Kártya letiltásáról, illetve a változások átvezetéséről. A Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása esetén a Kártyabirtokos új kártyát igényelhet a Kártyadíj újbóli megfizetésével.

8.4. Amennyiben a Kártya a rendeltetésszerű használat ellenére sérült meg, úgy a Kártyabirtokos az új Kártya igénylése során Kártyadíj fizetésére nem köteles.

8.5. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Kártya elvesztésének, ellopásának, megrongálódásának a bejelentésétől az új Kártya átvételéig terjedő időszakra kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

 

9. A Kártya letiltása, bevonása

9.1. A Kártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:

• a Kártyabirtokos erre irányuló írásbeli kérvényezése esetén,

• a Kibocsátó rendelkezése alapján, amennyiben:

- tudomására jut, hogy a Kártyát nem az arra jogosult használja,

- a Kártya érvényességi ideje lejárt,

- a Kártyabirtokos súlyosan megsérti az ÁSZF rendelkezéseit.

9.2. Amennyiben a használni kívánt Kártya érvényessége lejárt, úgy az Elfogadóhely felhívja erre a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a Kártya bevonására nem kerül sor, a Kártya száma és vonalkódja azonban érvénytelenítésre kerül (8.3.).

9.3. Érvénytelen, lejárt Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

9.4. A Kártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadóhely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Kártyabirtokos esetleges észrevételeit.

9.5. A Kártya letiltására irányuló írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell a 8.2 pontban megjelölteket, majd a beérkezését követően a Kibocsátó haladéktalanul intézkedik a letiltásról.

9.6. A leadott, letiltott, illetve bevont Kártya és az ahhoz tartozó adatok 1 év elteltével megsemmisítésre kerülnek.

 

10. Reklamáció

10.1. A Kártyabirtokos postai úton és/vagy e-mail útján a Kibocsátó postacímére eljuttatott írásbeli panasszal élhet, amennyiben:

• a szerződés Kibocsátó vagy Elfogadóhely általi megszegését észleli,

• a Kártya – álláspontja szerint jogosulatlanul – letiltásra vagy bevonásra került,

• a Kártyával kapcsolatos visszásságot észlel,

• a szerződés – álláspontja szerint jogosulatlanul – egyoldalúan megszüntetésre került.

10.2. A Kártyabirtokos a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 8  munkanapon belül – írásban, postai úton a Kibocsátó postacímén jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a Kártyabirtokos nevét, a Kártya számát, a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.

10.3. A Kibocsátó a panaszt a beérkezéstől számított harminc munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről a Kibocsátó további 8 munkanapon belül a bejelentésre válaszolva, postai úton a Kártyabirtokos által megadott Kártya kézbesítési helyre címezve tájékoztatja a Kártyabirtokost.

 

11. Ügyintézés, tájékoztatás

11.1. Az Igénylő, illetve Kártyabirtokos részére információ-, illetve segítségkérés céljából az alábbi információs csatornák állnak rendelkezésre:

 

12. Felelősségviselés

12.1. A Kibocsátó nem tartozik felelősséggel, a Kártyával összefüggésben a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:

• a Kártyabirtokos nem tartja be a jelen ÁSZF-ben foglaltakat;

• a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;

• a Kártyabirtokos az általa megadott kézbesítési címen nem veszi át a Kártyát;

• a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, rongálja;

• a Kibocsátó a szerződés feltételeit – a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően – egyoldalúan módosította (pl. díjak, költségek, kedvezmények);

• a Kártya elvesztése, ellopása esetén elkövetett visszaélésekért;

• az Elfogadó Partnerek szerződésszegése;

• az Elfogadó Partnerek szándékos és súlyos gondatlansággal okozott magatartása.

12.2. Az Igénylő/Kártyabirtokos az igénylés elküldésével és a Kártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

12.3. A Kártyabirtokos által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Kibocsátó által történő felmondását vonhatja maga után.

12.4. A Kibocsátó a Kártyabirtokossal szemben felel az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságáért, megfelelő tárolásáért, továbbá gondoskodik arról, hogy az adatokat illetéktelen, harmadik személyek ne ismerhessék meg. A Kibocsátó a Kártya esetleges téves letiltásáért vagy bevonásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.

12.5. A Kibocsátó technikai meghibásodás esetén szüneteltetheti a Kártyaigénylést és gyártást, valamint a kapcsolódó kedvezmények Kártyabirtokosok általi igénybevétele is szünetelhet. A Kibocsátó minden ésszerű intézkedést megtesz a Kártyaigénylés és gyártás, valamint a kedvezmények folyamatos igénybe vételének biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, károkért, amelyeket a technikai meghibásodás okoz. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Kibocsátó előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, a Kibocsátó ennek megfelelően nem garantálja a rendszer hibamentes és zavartalan működését. Az ilyen jellegű körülményről, és – amennyiben az megállapítható – annak várható időtartamáról, valamint a körülmény megszűnéséről a Kibocsátó a hivatalos honlapon tájékoztatást tesz közzé.

 

13. A szerződés megszűnése

13.1. A szerződés megszűnik:

• írásba foglalt közös megegyezéssel,

• a Kártyabirtokos által írásban történő felmondás esetén, a felmondás közlésével,

• szerződésszegés esetén a Kibocsátó rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,

• a Kártyabirtokos halálával,

• a jogosultsági feltételek megszűnésével,

• ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,

• a Kártya érvényességi idejének lejártával, amennyiben nem kerül sor új Kártya igénylésére,

• a Kártya bevonásával.

13.2. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:

• a Kártya nem használható kedvezmények igénybevételére,

• az Igénylő/Kártyabirtokos által megfizetett díjak nem követelhetők vissza,

13.3. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Kártyabirtokos szerződésszegése miatti rendkívüli felmondással kerül sor, a Kártyabirtokos a Programból határozott időre (12 hónapra) kizárható. A kizárás időtartama alatt új Kártya nem igényelhető, illetve kiadása megtagadható.

 

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A Kibocsátó és a Kártyabirtokos között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni.

14.2. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

14.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. (Ptk.) és a magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

14.4. A Kártyabirtokos a Kibocsátóval szemben fogyasztói panasszal élhet, amelyet a Kibocsátó Ügyfélszolgálatán terjesztheti elő.

14.5. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

14.6. Amennyiben a Kibocsátó és a Kártyabirtokos között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Kártyabirtokos rendelkezésére:

- panasztétel az Ügyfélszolgálaton;

- panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: amennyiben a Kártyabirtokos fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

- békéltető testület: a fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Kártyabirtokos eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Kibocsátó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. A békéltető testület eljárás megindításának feltétele, hogy a Kártyabirtokos a Kibocsátóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

- A békéltető testülethez benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítványt,

h) a fogyasztó aláírását.

- A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám:06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu